Dětský lesní klub V mechu a kapradí

Věříme, že nejcennější dar, který můžeme našim dětem dát je pravidelná možnost rozvoje v přirozeném prostředí. Dětem ve věku od 3 do 7 let nabízíme předškolní vzdělávání v přírodě.

V komunikaci uplatňujeme přístup Respektovat a být respektován a ve výchově se inspirujeme různými pedagogickými směry. Aktuálně využíváme v přístupu k dětem také techniky Metody dobrého startu.

"Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech součastnosti - se sférou emocionálně motivační, sociální a přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS aktivizují rozvoj, u dětí s poruchami upravují nepravidelně se rozvýjející funkce. Metoda je rozpracována do 25-ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti lektora. Předškolní děti připravuje na školu. Používá se i jako vstupní etapa na základních školách."

Těšíme se na všechny rodiče, kteří chtějí vychovávat děti s respektem a v souladu s přírodou.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

PEDAGOGA PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Pro nově vznikající projekt školy založené na principech lesní MŠ hledáme pedagoga.

CV na lesniskolka@vmechu.cz

Družinář/Lektor

Pro děti, které zahájí šk.docházku 2015/16 hledáme lektora do družiny.

CV na lesniskolka@vmechu.cz

V MECHU A KAPRADÍ

21.9.2014 V MECHU A KAPRADÍ V TV

kroužky

KROUŽEK ANGLIČTINY

Hravou formou, v přírodě a zážitkem.

HUDEBNÍ KROUŽEK

Zpěv, tanec, hra na hudební nástroje.

Objevování dalších rozměrů v hudbě.

Pro děti od 3 do 7 let.

PŘIHLÁŠKY a bližší info na lesniskolka@vmechu.cz