Dětský lesní klub V mechu a kapradí

Věříme, že nejcennější dar, který můžeme našim dětem dát je pravidelná možnost rozvoje v přirozeném prostředí. Dětem ve věku od 3 do 7 let nabízíme předškolní vzdělávání v přírodě.

V komunikaci uplatňujeme přístup Respektovat a být respektován a ve výchově se inspirujeme různými pedagogickými směry. Aktuálně využíváme v přístupu k dětem také techniky Metody dobrého startu.

"Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech součastnosti - se sférou emocionálně motivační, sociální a přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS aktivizují rozvoj, u dětí s poruchami upravují nepravidelně se rozvýjející funkce. Metoda je rozpracována do 25-ti lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti lektora. Předškolní děti připravuje na školu. Používá se i jako vstupní etapa na základních školách."

Těšíme se na všechny rodiče, kteří chtějí vychovávat děti s respektem a v souladu s přírodou.

HLEDÁME PEDAGOGA

Pro začínající projekt ŠKOLA V MECHU A KAPRADÍ hledáme zkušeného HLAVNÍHO PEDAGOGA. Hledáme osobnost s pedagogickou zkušeností, se zájmem o alternativní pedagogické směry, se zájmem vzdělávat děti přímou zkušeností, v přírodě i „u stolu“, v malé skupině s osobním přístupem k dětem a osobnost otevřenou dalším, starým i novým, přístupům v pedagogice.

Kontaktujte nás emailem na lesniskolka@vmechu.cz

ZÁJEMCI O DOCHÁZKU

Kapacita pro školkový rok 2014/2015 je naplněna. Vážné zájemce o docházku dětí od školkového roku 2014/2015 rádi zařadíme na čekatelskou listinu a budeme kontaktovat v případě, že se kapacita uvolní.

Kontaktujte nás emailem na lesniskolka@vmechu.cz