O nás

Monika Váňová

Monika Váňová

Lektorka a koordinátorka V mechu a kapradí.

Dětem V mechu a kapradí se věnuji v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Věřím, že děti v předškolním věku potřebují milující dospělé, kteří jsou pro dítě čitelní, jasní, předvídatelní a otevření, důvěru v jejich rozhodnutí a možnost vlastního prožívání emocí hranice, volnou hru. Nepotřebují dospělé rozebírající a filozofující nad rámec jejich myšlení a slovní zásobu, dospělé přetěžující jejich schopnosti a dovednosti, dospělé s vysokými ambicemi, dospělé jim nedůvěřující. Neměly by být přetěžovány zbytečnými znalostmi, měly by se učit samostatnosti, rozvoji hrubé motoriky, jemné motoriky a rozvoji smyslů, aby mohly poznávat okolní svět svými vlastními smysly. Pro takový způsob vedení dětí nacházím prostor V mechu a kapradí.
Naše lesní školka mě neustále utvrzuje v tom, že to je to, co děti potřebují. Menší skupinu, díky kterému se jim dostane individuálnímu přístupu v řešení jejich potřeb či otázek, ale také se jim dostane veselý dospělý, který si s nimi užije spousty, ukáže jim svou osobnost a především svůj životní nadhled, smysl pro humor. To je podle mě jedno z gró lesních klubů.
Předškolní děti V mechu a kapradí připravuji na nástup do školy Metodou dobrého startu.
Ve volném čase lezu. Lezení je sportovní disciplínou, která mě velmi baví, ale zároveň je meditací, dále vedu děti v tábornickém oddíle a starám se o sheltiaka Yukiho a staffbulla Bárta.

Radka Misauerová

Radka Misauerová

Vedoucí pedagog V mechu a kapradí - Klánovice

Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na SŠ a Český jazyk, literaturu a pedagogiku na PFUK. Poté jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením v rámci textilní dílny, kde probíhal nácvik pracovních a tvořivých dovedností a dále jako pedagog ve speciální škole, kde jsem vyučovala děti s kombinovaným postižením. Nyní znovuobjevuji dětský svět prostřednictvím svých dvou dcer a díky působení v lesním klubu, kam nejdříve chodila moje starší dcera, já se k ní poté přidala a nyní do lesního klubu chodíme s mladší dcerou.

Veronika Jírovská

Veronika Jírovská

Studuji na Vyšší odborné škole grafické obor Knižní grafika. Hodně tvořím věci určené dětem a ráda s dětmi trávím svůj volný čas. Působím jako instruktor v neziskové organizaci T. K. Průzkumník, kde pořádáme schůzky a tábory pro děti. Jsem ráda, když můžu trávit čas venku a tak je pro mě práce v lesní školce potěšením.

Adéla Ševčíková

Adéla Ševčíková

Jsem studentkou Pražské konzervatoře, kde studuji hru na housle. Vždy mě velmi bavila práce s dětmi a už několik let pravidelně chodím hlídat děti všech věkových kategorií. Když se mi před dvěma lety naskytla příležitost nahlédnout do lesní školky, byla jsem nadšená. Propojení dětí a přírody je kouzelné a není nic krásnějšího než se podílet právě na vytváření takového vztahu a učit děti, jak se šetrně k přírodě chovat a žít v souladu s ní.
Kromě hraní na housle a poslouchání hudby ve volných chvílích ráda vařím, peču a zabývám se makrobiotickou stravou. Také se věnuji tenisu, józe a běhu.

Ráda bych do týmu přinesla trochu toho ,,mého” a zařadila i hudební programy s prvky Orffovy hudební školy.

Kateřina Jarošová

Tereza Chmelařová

Tereza Chmelařová

Lektorka V mechu a kapradí - Klánovice

Vystudovala jsem sociální práci. S předškolními i školními dětmi a s mládeží pracuji od střední školy. Působila jsem jako průvodce na zámku, kde se vedle klasického provádění uskutečňovaly i tematické výukové prohlídky pro děti. Dále jsem pracovala jako skupinový vedoucí na mezinárodních táborech pořádaných Vojenskými lázeňskými zařízeními, které byly pro mládež ve věku 10-18 let. S nejmenšími dětmi mám pak zkušenost díky organizaci a vedení četných výtvarných dílen. Malé děti jsem také při studiu hlídávala. Velmi zajímavou aktivitou pro mě byla dvoutýdenní práce s předškolními i školními dětmi z ulice v Neapolské čtvrt Barra, která byla součástí projektu kulturní výměny programu Youth in Acton. Nejvíce dovedností jsem však získala během posledních dvou let, kdy jsem působila ve výtvarném ateliéru Kreativní malování. Zde jsem během školního roku vedla několik skupin dětí ve věku 3-8 let. V létě pak příměstské tábory. Vím tedy, co práce s dětmi obnáší, velkou míru zodpovědnosti, ale zároveň i hravosti a kreativity.

Veronika Friebová

Veronika Friebová

Spoluzakladatelka Dětského lesního klubu V mechu a kapradí a zakladatelka občanského sdružení Into The Wild.

Vystudovala jsem Sociální a masovou komunikaci. Dětský lesní klub jsem zakládala nejen pro své děti, ale pro děti rodičů, kteří si jsou vědomi důležitosti výchovy venku, v přírodě. Věřím, že v tomto prostředí se děti mohou rozvíjet ve všech směrech. A samozřejmě s laskavými průvodci, kteří je budou provázet na jejich cestě školkovým životem.

Nyní funguji jako podpora nového týmu.

Tomáš Frieb

Tomáš Frieb

Zakladatel občanského sdružení „Into the Wild“ a Dětského lesního klubu V mechu a kapradí

Lesní klub V mechu a kapradí jsem se kvůli jiným svým projektům a aktivitám rozhodl předat dál, ale jsem velmi rád, že sem mohly chodit obě moje děti a já je sem mohl s důvěrou svěřit celému pedagogickému týmu.

Nyní funguji jako podpora nového týmu.