Výuka

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a zároveň se inspirujeme různými pedagogickými smě­ry.

Pedagogický plán je tematicky rozčleněn do čtyř ročních období. V průběhu jednotlivých období využíváme veškerý materiál, se kterým se v životě setkáváme. Lektor se snaží vést děti k zážitkům a prožitkům z toho, jak fungují přírodní zákonitosti, k jejich samostatnému poznávání, a to nejen v rámci lesa. Učíme se o zvířatech, rostlinkách a jejich využití, ale i o místě, kde působíme. Každé období doplňujeme společnými písněmi, říkadly, lidovou slovesností a výtvarnými pracemi.

Věkově smíšené skupiny dětí

Ve věkově smíšených skupinách získávají děti předpoklady ke zdravému sebeprosazení ve společnosti. Dostávají totiž větší prostor pro vzájemnou spolupráci, učí se tak jedinečným způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče.

Děti jsou si ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíž než dospělí. Mladší děti se přirozeně učí od starších, starší jsou pak přirozeně trpěliví s ohledem na poznávání mladších.

Věkově smíšená skupina pozitivně ovlivňuje i rozvoj řeči – prostřednictvím přirozené nápodoby starších dětí si mladší děti rozšiřují slovní zásobu a komunikační dovednosti, které jsou základem dalšího poznávání. Pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je po nich nevyžaduje pouze dospělý, ale i starší děti. Menší děti jsou schopny se aktivně účastnit her organizovaných staršími dětmi.

Děti a rodiče

Sdílení a spolupráce s rodiči je intenzivnější než v běžných školkách, společné školní akce jsou páteří školního roku.

Pro celé rodiny jsou v průběhu roku pořádány slavnosti, kde se všichni setkáme, popovídáme si a zazpíváme si u ohně a dáme si nejrůznější dobroty.

Přítomnost rodičů je možná i při adaptačním období. Průběh a trvání adaptačního období je podřízeno výhradně potřebám dítěte. Adaptační období nebývá dlouhé, protože ve skupině – kolem 15 dětí od 3 do 7 let – dbáme na kamarádské vztahy mezi dětmi i lektory.

Adaptace – trvá týden až dva týdny, podle potřeb dítěte. Delší průběh adaptace by mohl způsobit, že dítě vezme tento stav za definitivní a adaptace pak bude probíhat pomaleji nebo může způsobit nabourávání již stávající skupiny a jejich pravidel.

Rámcový denní plán

8:00
příchod dětí do zázemí
8:30
přivítání, ranní kruh
9:00
svačina, pobyt v přírodě, dopolední vzdělávací aktivity
12:00
oběd, odpočinek, svačina
možnost vyzvednout dítě po obědě
14:00
procházka, volná hra – děti si hrají mezi sebou, pedagog děti pouze navádí/nabízí aktivity, kterými by mohly odpoledne strávit
16:30
zazvonil zvonec