Zápis

Zápis dětí ve věku 3–6 let do našeho klubu je jednoduchý.

Stačí zaslat vyplněný dotazník pro rodiče a přihlášku na email lesniskolka@vmechu.cz.

Přijetí nového člena podléhá schvalování všemi lektory klubu. Rozhodnutí je učiněno shodou všech zúčastněných. Nejpozději jeden měsíc od zápisu Vám dáme písemně vědět, zda jsme Vašeho potomka do klubu přijali. Většinou dáme vědět do 3 dnů.