Zápis

Chcete být členy klubu?

Pište na lesniskolka@vmechu.cz o informace nebo volejte na 724145669. Rádi Vám pak školku ukážeme osobně :)

Přijetí nového člena podléhá schvalování lektory klubu.